Akkerranden en kennisdelen

Er worden op verschillende boerderijen proeven gedraaid met bloeiende akkerranden

Naast dat dit een mooi gezicht is biedt het voor bijen en insecten de kans zich te handhaven en creëert het de volgende voordelen:

  • Geeft invulling aan vergroeningseisen
  • Natuurlijke beheersing van ziekten en plagen door nuttige insecten
  • Vergroting biodiversiteit
  • Beter imago
  • Verbetering waterkwaliteit