Baggerproject

Het baggerproject wordt via het collectief de Hollandse Venen beheerd waarbij het waterschap AGV de doelen uitzet en voor de financiering zorgt.

Het is een oefenproject waarin wordt ingespeeld in de veranderende rol van het GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid). De waterdoelen hierin kunnen via een gebiedsplan worden aangevraagd echter vanwege de kosten en de risico’s hiervan is besloten dit eerst in de vorm van een pilot aan te vliegen.