Nieuws

Startavond maart 2024

Vorige week woensdag 20 maart was de startavond van 2024. Gerard leidde de avond als voorzitter en lichtte het e.e.a. toe over de keukentafelgesprekken die bij een aantal leden afgenomen zijn, de totstandkoming van

De eerste nesten van 2024 zijn er!

Het weidevogelseizoen is weer van start! Op 8 maart werd elders in het land al het eerste kievitsei gevonden, maar ook bij ons gaat het gestaag door. De eerste controles zijn half maart al aangevraagd. Allen

De eierwaaier Boerenlandvogels is er!

De Eierwaaier Boerenlandvogels is af en klaar voor gebruik!  Het idee voor deze waaier kwam van Betty Blok, en in samenwerking met diverse partijen voor o.a. de inhoud en het teken- en drukwerk is de

Aankondiging startavond 20 maart 2024

Het voorjaar zit er weer aan te komen en de plannen voor het nieuwe weidevogelseizoen zijn in volle voorbereiding. De plas-drassen gaan binnenkort weer gevuld worden zodat de weidevogels weer heerlijk kunnen aansterken na hun

Geslaagd 25-jarig jubileumfeest Hollandse Venen

Op vrijdagavond 1 september hebben we een onwijs gezellig 25 jarig jubileumfeest gevierd van De Hollandse Venen. De locatie bij Boerensport Verhaar was in western style gehuld en met een grote opkomst, een heerlijke

Bloemenrand voor de bijen

Van één van onze leden Jeroen Groot ontvingen we deze foto’s van een tweejarig mengsel van vorig jaar dat mooi bloeit. Onderstaand nog een prachtige foto van een bloemenrand

Bijzonder combinatienest…

Tijdens het zoeken naar nesten is door vrijwilligster Trix dit combinatienest gevonden: er lagen 2 scholekstereieren in en 1 kievitsei! De kievit heeft uiteindelijk toch eieren voor zijn geld gekozen en een nestje gemaakt

Plas-drassen 2023

Het aantal plas-drassen is dit jaar weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar, super! De vogels vinden het heerlijk vertoeven, zie onderstaand een filmpje die we ontvangen hebben waarop kleine tuureluurtjes te zien zijn rondom

Nestcontroles 2023

De controles zijn in volle gang. Betty en Ben zijn met regelmaat in het veld bij leden aanwezig om de nesten van onze weidevogels te controleren, dan kom je  mooie situaties tegen. De kleine

Projectsubsidie Biotoop Grutto

De Hollandse Venen heeft in 2020 een projectsubsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland ten behoeve van verbetering biotoop Grutto. De projectsubsidie is bedoeld voor o.a. het inrichten van percelen met plas-dras ten behoeve van de

Plasdras

Afgelopen week hebben verschillende boeren tijdelijk water op het land gezet voor de weidevogels. Dit zijn er inmiddels al 35! De plasdrassen zijn een ideale plek voor weidevogels om op te vetten en te

Meer weten over je eten? Kom en laat het je smaken.

De verlichte proeverijenroute is een verrukkelijke ontdekkingstocht over het platteland. Boeren en overige bewoners zetten met verschillende organisaties in november 2020 in ons werkgebied het licht op streekproducten, de boerenbedrijvigheid en het agrarisch erfgoed. De route wordt gehouden vanwege het

Weidevogelmonitoring 2019

Een groep enthousiaste vrijwilligers zijn zaterdag 20 april en zaterdag 18 mei het gebied in geweest om een weidevogelmonitoring uit te voeren. Tijdens de twee telrondes zijn alle weidevogels genoteerd met daarbij de gedragingen. Hierbij is onderscheid

Startavond 2019

Woensdag 27 maart zal de jaarlijkse startavond plaatsvinden in ‘De Zwaluwhoeve’. Hopelijk zien wij u daar!

Nieuwsbrief 2018

Benieuwd hoe het afgelopen jaar bij De Hollandse Venen verlopen is? Lees onze nieuwsbrief hier! Bedankt voor de samenwerking en alvast een voorspoedig 2019 toegewenst!