Nieuws

Projectsubsidie Biotoop Grutto

De Hollandse Venen heeft in 2020 een projectsubsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland ten behoeve van verbetering biotoop Grutto. De projectsubsidie is bedoeld voor o.a. het inrichten van percelen met plas-dras ten behoeve van de

Plasdras

Afgelopen week hebben verschillende boeren tijdelijk water op het land gezet voor de weidevogels. Dit jaar zijn er 5 plasdras locaties bijgekomen, wat het totaal brengt op 9. de plasdrassen zijn een ideale plek

Meer weten over je eten? Kom en laat het je smaken.

De verlichte proeverijenroute is een verrukkelijke ontdekkingstocht over het platteland. Boeren en overige bewoners zetten met verschillende organisaties in november 2020 in ons werkgebied het licht op streekproducten, de boerenbedrijvigheid en het agrarisch erfgoed. De route wordt gehouden vanwege het

Weidevogelmonitoring 2019

Een groep enthousiaste vrijwilligers zijn zaterdag 20 april en zaterdag 18 mei het gebied in geweest om een weidevogelmonitoring uit te voeren. Tijdens de twee telrondes zijn alle weidevogels genoteerd met daarbij de gedragingen. Hierbij is onderscheid

Startavond 2019

Woensdag 27 maart zal de jaarlijkse startavond plaatsvinden in ‘De Zwaluwhoeve’. Hopelijk zien wij u daar!

Nieuwsbrief 2018

Benieuwd hoe het afgelopen jaar bij De Hollandse Venen verlopen is? Lees onze nieuwsbrief hier! Bedankt voor de samenwerking en alvast een voorspoedig 2019 toegewenst!  

20-jarig jubileumfeest De Hollandse Venen!

De vereniging bestaat 20 jaar!!! Reden om een feestje te vieren. Er werd een feestcommissie binnen het bestuur benoemd en daaruit kwam het plan om een barbecue te houden met onze leden. Een hele

Regionale bijeenkomst

Regelmatig staan we met een stand op een regionale bijeenkomst om de natuurvereniging de Hollandse Venen onder de aandacht te brengen.  

Slotavond

Na de koffie met koek opent de voorzitter Ben Verkleij de vergadering. Hij heet een ieder welkom in het bijzonder Franck Kuiper.  Ben doet aan de hand van een PowerPoint presentatie mededelingen.   Het eerste kievitsei