Bloemrijk en bijvriendelijk boeren

Bijensterfte

Dat de sterfte onder de bijen wereldwijd een groot probleem is, weten we inmiddels wel.  Op dit moment is er een vermindering van de bijenpopulatie te zien en bepaalde bijensoorten zijn zelfs al helemaal uitgestorven. De bijensterfte kan leiden tot economische schade doordat de bestuiving van bloemen en stuifmeel van groot belang is bij productieve landbouw.