Plasdras Pilot

Eind 2017 is er geïnventariseerd welke leden er open zouden staan om mee te werken aan een plasdras pilot.  Bij de belangstellende is volgens op deze bedrijven bekeken wat de haalbaarheid van een proef was op de percelen. Uiteindelijk bleven er drie bedrijven over waar de plasdras pilot begin 2018 is gestart.