De eerste nesten van 2024 zijn er!

Het weidevogelseizoen is weer van start!

Op 8 maart werd elders in het land al het eerste kievitsei gevonden, maar ook bij ons gaat het gestaag door. De eerste controles zijn half maart al aangevraagd.

Allen succes dit seizoen!