Plasdras

Afgelopen week hebben verschillende boeren tijdelijk water op het land gezet voor de weidevogels. Dit zijn er inmiddels al 35! De plasdrassen zijn een ideale plek voor weidevogels om op te vetten en te fourageren.

Afgelopen jaren is gebleken dat het opzetten van water een maatregel is dat echt werkt. Het trekt weidevogels aan in het vroege voorjaar en deze blijven vaak in de directe omgeving om te broeden. Ook de kuikens zijn veelal rondom de plasdras te vinden omdat ze hier goed voedsel kunnen vinden.