Baggerproject

Het baggerproject wordt via het collectief de Hollandse Venen beheerd waarbij het waterschap AGV de doelen uitzet en voor de financiering zorgt.

Het is een oefenproject waarin wordt ingespeeld in de veranderende rol van het GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid). De waterdoelen hierin kunnen via een gebiedsplan worden aangevraagd echter vanwege de kosten en de risico’s hiervan is besloten dit eerst in de vorm van een pilot aan te vliegen.

Animo voor baggerspuiten is nog steeds wisselend. Waar de een het voordeel ziet van de diepte van de watergang, ziet de ander als nadeel de verspreiding van zaden van distels. Een doorn in het oog van de agrariër. Niet alle sloten in het gebied van AGV lenen zich voor deze dienstverlening. Sloten met een kleibodem bijvoorbeeld. Zodoende is er in 2014 17,5 km slootlengte  en in 2015 32,6 km slootlengte met de baggerspuit gebaggerd.