Plasdras pilot

Eind 2017 is er geïnventariseerd welke leden er open zouden staan om mee te werken aan een plasdras pilot.  Bij de belangstellende is volgens op deze bedrijven bekeken wat de haalbaarheid van een proef was op de percelen. Uiteindelijk bleven er drie bedrijven over waar de plasdras pilot begin 2018 is gestart.

De bedrijven die meededen met de pilot hadden allen een andere uitgangssituatie, maar een gelijk doel, namelijk het nat houden van het land vanaf 15 februari tot in ieder geval 15 april. Op één bedrijf is dit vertaald door het vol laten lopen van een sloot op plm 5 meter links en rechts op de aangrenzende percelen. Op het tweede bedrijf is een greppel volgepompt op een in hoogte varierend perceel. En op het derde bedrijf zijn bestaande greppels volgehouden, waardoor de al bestaande natte delen van het perceel in het voorjaar nat zouden blijven.

Tijdens het seizoen is gebleken dat de plasdrassen zowel dienden als foerageerplaatsen als verzamelpunten. Er wordt nu verder gekeken welke methode het beste toegepast kan worden om de plasdras zo optimaal mogelijk toe te passen.

Deze plas dras pilot is mede mogelijk gemaakt met steun vanuit de Europese Unie en de provincie Zuid Holland.