06-23084928 (Tessa alleen op donderdagen, op andere dagen mailen)

PROJECT GRUTTO

De grutto projecten hebben als doel om het aantal grutto’s binnen het collectief in stand te houden en waar mogelijk het aantal grutto’s te vergroten. Om dit doel te bereiken zal het leefgebied voor de grutto geoptimaliseerd worden door onder andere het creëren van plasdrassen, kruidenrijke graslanden, predatiepreventie doormiddel van monitoring en het beschermen van legsels.