06-23084928 (Tessa alleen op donderdagen, op andere dagen mailen)

Tijdens de Kennissessie Boerenlandvogels op 5 februari op het provinciehuis in Den Haag zijn de eerste eierwaaiers uitgereikt aan de provincie. Deze zijn positief ontvangen! Dave heeft aan de overige aanwezigen toegelicht dat de waaiers bij interesse besteld kunnen worden d.m.v. een mail naar kantoor@dehollandsevenen.nl .

Nog belangrijk; zoals eerder aangegeven krijgen de leden van De Hollandse Venen een gratis exemplaar uitgereikt tijdens de startavond op 20 maart.