Geen categorie

Geslaagd 25-jarig jubileumfeest Hollandse Venen

Op vrijdagavond 1 september hebben we een onwijs gezellig 25 jarig jubileumfeest gevierd van De Hollandse Venen. De locatie bij Boerensport Verhaar was in western style gehuld en met een grote opkomst, een heerlijke bbq en een aangename temperatuur was het een zeer geslaagde avond! Oud-voorzitter Franny Corts vertelde een stukje ontstaansgeschiedenis van de vereniging. Vervolgens werden Betty Blok 25 jaar werkzaam voor de vereniging, Tessa Hoogeveen 5 jaar in dienst bij de vereniging en Franny in het zonnetje gezet

Bloemenrand voor de bijen

Van één van onze leden Jeroen Groot ontvingen we deze foto’s van een tweejarig mengsel van vorig jaar dat mooi bloeit. Onderstaand nog een prachtige foto van een bloemenrand

Bijzonder combinatienest…

Tijdens het zoeken naar nesten is door vrijwilligster Trix dit combinatienest gevonden: er lagen 2 scholekstereieren in en 1 kievitsei! De kievit heeft uiteindelijk toch eieren voor zijn geld gekozen en een nestje gemaakt een paar meter voor de scholekster. Bij een latere controle bleken de scholekstereieren uitgekomen te zijn en lag alleen het kievitsei er nog.  

Nestjes van de kluut , veldleeuwerik, fazant en de kleine plevier gevonden!

Om meteen maar met een bijzondere vondst te beginnen; vrijwilliger Gert Jan heeft een nest van de kluut gevonden! Het is de tweede keer dat de kluut in ons gebied broed. De foto van het nest is bovenstaande foto. Daarnaast zijn er door hem 2 veldleeuweriksnesten gevonden: En een foto van leeuwerikkuikens. Je kunt dat zien aan het ei wat er bij ligt. Als dat er niet bij had gelegen, dat kan je het determineren via hun bekje. Je kunt ook blijven

Nestcontroles 2023

De controles zijn in volle gang. Betty en Ben zijn met regelmaat in het veld bij leden aanwezig om de nesten van onze weidevogels te controleren, dan kom je  mooie situaties tegen. De kleine plevier is al een paar keer gevonden en leuk dat leden hier dan ook een foto van opsturen. Opvallend is dat de nesten erg hoog in het veld liggen. De vogels houden rekening met de veelvuldige hoeveelheid regen, zodat ze niet met nest en al wegdrijven. De eerste

Projectsubsidie Biotoop Grutto

De Hollandse Venen heeft in 2020 een projectsubsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland ten behoeve van verbetering biotoop Grutto. De projectsubsidie is bedoeld voor o.a. het inrichten van percelen met plas-dras ten behoeve van de weidevogels. De betreffende percelen met plasdras maken onderdeel uit van een groter weidevogel beheermozaïek binnen het werkgebied van De Hollandse Venen. Weidevogelperceel ingericht met plas-dras (2 juni 2021) De percelen met plas-dras trekken in het vroege voorjaar veel weidevogels aan, waaronder de grutto. De vogels benutten de drassige