Geen categorie

Nestcontroles 2023

De controles zijn in volle gang. Betty en Ben zijn met regelmaat in het veld bij leden aanwezig om de nesten van onze weidevogels te controleren, dan kom je  mooie situaties tegen. De kleine plevier is al een paar keer gevonden en leuk dat leden hier dan ook een foto van opsturen. Opvallend is dat de nesten erg hoog in het veld liggen. De vogels houden rekening met de veelvuldige hoeveelheid regen, zodat ze niet met nest en al wegdrijven. De eerste

Projectsubsidie Biotoop Grutto

De Hollandse Venen heeft in 2020 een projectsubsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland ten behoeve van verbetering biotoop Grutto. De projectsubsidie is bedoeld voor o.a. het inrichten van percelen met plas-dras ten behoeve van de weidevogels. De betreffende percelen met plasdras maken onderdeel uit van een groter weidevogel beheermozaïek binnen het werkgebied van De Hollandse Venen. Weidevogelperceel ingericht met plas-dras (2 juni 2021) De percelen met plas-dras trekken in het vroege voorjaar veel weidevogels aan, waaronder de grutto. De vogels benutten de drassige

Plasdras

Afgelopen week hebben verschillende boeren tijdelijk water op het land gezet voor de weidevogels. Dit zijn er inmiddels al 35! De plasdrassen zijn een ideale plek voor weidevogels om op te vetten en te fourageren. Afgelopen jaren is gebleken dat het opzetten van water een maatregel is dat echt werkt. Het trekt weidevogels aan in het vroege voorjaar en deze blijven vaak in de directe omgeving om te broeden. Ook de kuikens zijn veelal rondom de plasdras te vinden omdat ze

Meer weten over je eten? Kom en laat het je smaken.

De verlichte proeverijenroute is een verrukkelijke ontdekkingstocht over het platteland. Boeren en overige bewoners zetten met verschillende organisaties in november 2020 in ons werkgebied het licht op streekproducten, de boerenbedrijvigheid en het agrarisch erfgoed. De route wordt gehouden vanwege het 750-jarig bestaan van Nieuwkoop. Wil je meer weten en/of meedoen, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt daarvoor bellen met T 0172 – 409245 of mailen naar E info@dehollandsevenen.nl. Meer informatie vind je later op deze site en op die van www.verlichteproeverijen.nl.

Weidevogelmonitoring 2019

Een groep enthousiaste vrijwilligers zijn zaterdag 20 april en zaterdag 18 mei het gebied in geweest om een weidevogelmonitoring uit te voeren. Tijdens de twee telrondes zijn alle weidevogels genoteerd met daarbij de gedragingen. Hierbij is onderscheid tussen o.a. territoriaal, nest indicerend en alarmerend gedrag dat duidt op jongen. Dit jaar heeft de monitoring plaatsgevonden in het gebied tussen Nieuwkoop, Ter Aar en Aarlanderveen. Tijdens de eerste telronde zijn met name veel kieviten en grutto’s waargenomen met nest indicerend gedrag. Ook liepen de eerste kieviten al rond

Startavond 2019

Woensdag 27 maart zal de jaarlijkse startavond plaatsvinden in ‘De Zwaluwhoeve’. Hopelijk zien wij u daar!

Nieuwsbrief 2018

Benieuwd hoe het afgelopen jaar bij De Hollandse Venen verlopen is? Lees onze nieuwsbrief hier! Bedankt voor de samenwerking en alvast een voorspoedig 2019 toegewenst!