danny

About danny

This author danny has created 4 entries.

Projectsubsidie Biotoop Grutto

De Hollandse Venen heeft in 2020 een projectsubsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland ten behoeve van verbetering biotoop Grutto. De projectsubsidie is bedoeld voor o.a. het inrichten van percelen met plas-dras ten behoeve van de weidevogels. De betreffende percelen met plasdras maken onderdeel uit van een groter weidevogel beheermozaïek binnen het werkgebied van De Hollandse Venen. Weidevogelperceel ingericht met plas-dras (2 juni 2021) De percelen met plas-dras trekken in het vroege voorjaar veel weidevogels aan, waaronder de grutto. De vogels benutten de drassige

Regionale bijeenkomst

Regelmatig staan we met een stand op een regionale bijeenkomst om de natuurvereniging de Hollandse Venen onder de aandacht te brengen.  

Slotavond

Na de koffie met koek opent de voorzitter Ben Verkleij de vergadering. Hij heet een ieder welkom in het bijzonder Franck Kuiper.  Ben doet aan de hand van een PowerPoint presentatie mededelingen.   Het eerste kievitsei werd op 10 maart door Trix Bouman gevonden. Het was een vroeg en redelijk droog voorjaar. Er is een uitstekend resultaat bereikt. Het aantal nesten in ons gebied is in tegenstelling tot veel andere gebieden stabiel gebleven. De controles van de NVWA zijn zeker niet minder geweest.