Evenementen

20-jarig jubileumfeest De Hollandse Venen!

De vereniging bestaat 20 jaar!!! Reden om een feestje te vieren. Er werd een feestcommissie binnen het bestuur benoemd en daaruit kwam het plan om een barbecue te houden met onze leden. Een hele organisatie, bleek later, want er werd flink uitgepakt. De uitnodiging bestond uit een mooie verzameling foto’s waar de vereniging zich zoal mee bezig houdt. Van te voren moesten de leden zich opgeven, zodat er genoeg te eten en te drinken zou zijn op 1 september.  Met

Slotavond

Na de koffie met koek opent de voorzitter Ben Verkleij de vergadering. Hij heet een ieder welkom in het bijzonder Franck Kuiper.  Ben doet aan de hand van een PowerPoint presentatie mededelingen.   Het eerste kievitsei werd op 10 maart door Trix Bouman gevonden. Het was een vroeg en redelijk droog voorjaar. Er is een uitstekend resultaat bereikt. Het aantal nesten in ons gebied is in tegenstelling tot veel andere gebieden stabiel gebleven. De controles van de NVWA zijn zeker niet minder geweest.